Klachtenregeling

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten en we zullen proberen om in goed onderling overleg tot een oplossing te komen.

Nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.