Mentorschap

Als mentor zorgen wij in overleg met u dat u de juiste zorg, behandeling en hulpverlening krijgt. Daarvoor onderhouden wij het contact met hulpverleners over de geplande zorg, over de uitvoering en overleggen we met u of uw financieel vertegenwoordiger over de zorg uitgaven.

Wanneer is mentorschap aan te raden? In alle gevallen wanneer u door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer in staat bent de regie over de zorg te houden en geen weloverwogen besluiten meer kunt nemen over uw behandeling. Vaak komt daarbij dat u ook geen partner of familie hebt die dit voor u kunnen doen, of wanneer er onenigheid bestaat in de familie.

Aan mentorschap zijn kosten verbonden. Voor de hoogte hiervan zie het tabblad Tarieven, of neem contact met ons op.